• 1
  • 2
  • 3

ສື່ໂຄສະນາ ບໍລິສັດ

  • ນະວັດຕະກຳໃໝ່
  • ຄວາມທົ່ວໄປ
  • ໂປຣໂມຊັ່ນພິເສດ
  • ຕາຕະລາງລາຄານ້ຳມັນ
save-card ຄຳອະທິບາຍປະເພດຂອງບັດ ພວກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. +
 

ບັດຕື່ມນ້ຳມັນແທນເງິນສົດ ລາຍເດືອນ

Fleet-Card ຄຳອະທິບາຍປະເພດຂອງບັດ ພວກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. +
 

ບັດຕື່ມນ້ຳມັນແທນເງິນສົດ ລາຍເດືອນ

easy-card ຄຳອະທິບາຍປະເພດຂອງບັດ ພວກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. +
 

ບັດຕື່ມນ້ຳມັນແທນເງິນສົດ ...

 

ການໃຊ້ສາຍແອວນິລະໄພ

Chevrolet-Safe-Mom-Tips1 ການໃຊ້ສາຍແອວນິລະໄພນັ້ນໄດ້ ​ຜ່ານ​ການ​ພິສູດ​ແລ້ວ​ວ່າ​ສາມາດ​ປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ​ ຫຼຸດ​ອັນຕະລາຍ​ແກ່​ບຸກ​ຄົນ​ໃນ​ລົດ​ໃນ​ຍາມ​ເກີດ​ອຸບັດຕິເຫດ​ໄດ້ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ໃນ​ຫລາຍໆ​ປະເທດ​ລວມ​ທັງ​ປະເທດ​ລາວ ຈຶ່ງ​ມີ​ການ​ບັງຄັບ​ດ້ວຍ​ກົດຫມາຍ​ໃຫ້​ຫັດສາຍແອວ​ນິລະໄພ ການ​ເຂັມ​ຫັດສາຍແອວນິລະໄພ ​ ຄວນ​ເຮັດ​ທຸກ​ເທື່ອ​ບໍ່​ວ່າ​ເດີນທາງ​ໃກ້​ ຫລື​ ໄກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເດັກ​ນ້ອຍ ຫລື​ ຜູ້ຍິງທີ່ກໍາລັງຖືພາ ແລະ ​ຄວນ​ສຶກ​ສາ​ວິທີ​ການ​ໃຊ້​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ...< Reab More >

ບົດຄວາມທີເປັນປະໂຫຍດ

new-logo-ptl 

ກຳລັງພັດທະນາ ກາລຸນາເຂົ້າມາອ່ານໄດ້ໄວໄວນີ້ ຂອບໃຈ

ບົດຄວາມທີເປັນປະໂຫຍດ (2)

new-logo-ptl 

ກຳລັງພັດທະນາ ກາລຸນາເຂົ້າມາອ່ານໄດ້ໄວໄວນີ້ ຂອບໃຈ

ບົດຄວາມທີເປັນປະໂຫຍດ (3)

new-logo-ptl 

ກຳລັງພັດທະນາ ກາລຸນາເຂົ້າມາອ່ານໄດ້ໄວໄວນີ້ ຂອບໃຈ

ລາຍການພິເສດ ສຳລັບໜ້າຝົນ ທີ່ປ້ຳ ພລັສ ທົວປະເທດ

10547043 843385195679322 6725702703684429365 o Content of the new promotion < Reab More >ລາຄານ້ຳມັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ລ/ດ

ລາຍການ

Super95 Regilar 91 Diesel
1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 11,040  9,710  8,640
2 ແຂວງຄຳມ່ວນ 11,040  9,750  8,670
3 ແຂວງສະຫວັດນະເຂດ  11,160 9,750 8,670
4 ແຂວງຈຳປາສັກ 11,160 9,750  8,710
5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ   9,820  8,740
6 ແຂວງຊຽງຂວາງ   9,950 8,900

ລູກຄ້າ Pluscard

ຕິດຕໍ່ ຫຼື ຮ່ວມເປັນຜູ້ແທນຈຳໜ່າຍ