• 1
  • 2
  • 3

ສື່ໂຄສະນາ ບໍລິສັດ

  • ນະວັດຕະກຳໃໝ່
  • ຄວາມທົ່ວໄປ
  • ຕາຕະລາງລາຄານ້ຳມັນ
save-card ຄຳອະທິບາຍປະເພດຂອງບັດ ພວກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. +
 
Fleet-Card ຄຳອະທິບາຍປະເພດຂອງບັດ ພວກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. +
 
easy-card ຄຳອະທິບາຍປະເພດຂອງບັດ ພວກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. +
 
 

ການໃຊ້ສາຍແອວນິລະໄພ

Chevrolet-Safe-Mom-Tips1 ການໃຊ້ສາຍແອວນິລະໄພນັ້ນໄດ້ ​ຜ່ານ​ການ​ພິສູດ​ແລ້ວ​ວ່າ​ສາມາດ​ປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ​ ຫຼຸດ​ອັນຕະລາຍ​ແກ່​ບຸກ​ຄົນ​ໃນ​ລົດ​ໃນ​ຍາມ​ເກີດ​ອຸບັດຕິເຫດ​ໄດ້ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ໃນ​ຫລາຍໆ​ປະເທດ​ລວມ​ທັງ​ປະເທດ​ລາວ ຈຶ່ງ​ມີ​ການ​ບັງຄັບ​ດ້ວຍ​ກົດຫມາຍ​ໃຫ້​ຫັດສາຍແອວ​ນິລະໄພ ການ​ເຂັມ​ຫັດສາຍແອວນິລະໄພ ​ ຄວນ​ເຮັດ​ທຸກ​ເທື່ອ​ບໍ່​ວ່າ​ເດີນທາງ​ໃກ້​ ຫລື​ ໄກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເດັກ​ນ້ອຍ ຫລື​ ຜູ້ຍິງທີ່ກໍາລັງຖືພາ ແລະ ​ຄວນ​ສຶກ​ສາ​ວິທີ​ການ​ໃຊ້​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ...< Reab More >

ບົດຄວາມທີເປັນປະໂຫຍດ

new-logo-ptl 

ກຳລັງພັດທະນາ ກາລຸນາເຂົ້າມາອ່ານໄດ້ໄວໄວນີ້ ຂອບໃຈ

ບົດຄວາມທີເປັນປະໂຫຍດ (2)

new-logo-ptl 

ກຳລັງພັດທະນາ ກາລຸນາເຂົ້າມາອ່ານໄດ້ໄວໄວນີ້ ຂອບໃຈ

ບົດຄວາມທີເປັນປະໂຫຍດ (3)

new-logo-ptl 

ກຳລັງພັດທະນາ ກາລຸນາເຂົ້າມາອ່ານໄດ້ໄວໄວນີ້ ຂອບໃຈ

ອີງຕາມການແຈ້ງການຈາກ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຂາຍຍ່ອຍຫນ້າປໍ້າ ດັ່ງນີ້:

ລາຄານ້ຳມັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ລ/ດ

ລາຍການ

Super95 Regilar 91 Diesel
1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 10,940 9,610  8,520
2 ແຂວງຄຳມ່ວນ 10,940 9,650  8,550
3 ແຂວງສະຫວັດນະເຂດ 11,060 9,650 8,550
4 ແຂວງຈຳປາສັກ 11,060 9,650  8,590
5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ   9,720  8,620
6 ແຂວງຊຽງຂວາງ   9,850 8,770

ລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 30-10-14 ເວລາ 14 ໂມງ 00 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ .

ລູກຄ້າ Pluscard

ຕິດຕໍ່ ຫຼື ຮ່ວມເປັນຜູ້ແທນຈຳໜ່າຍ